contact | Gastenboek | impressum | sitemap

Vorming

Geschiedenis Godsdiensten Onderwijs Duitse taal tekstvertalingen brieven literaire werken interviews *   toespraken verdragen

Recente berichten

taaltip

duits zonder voorkennis duits met voorkennis
   

 

Keizer Karel V

troonsafstand 1555

 

(bron:Wikipedia)Keizer Karel V (1500 - 1558), geboren in Gent, werd als kind heerser over de Nederlanden en Boergondië; als puber werd hij koning van Spanje, en als adolescent keizer van het Heilige Roomse Rijk (Eerste Duitse Rijk). Hij voerde oorlogen tegen Frankrijk en de Osmanen in Turkije. Ook was het keizer Karel V, die geconfronteerd werd met het protestantisme van Martin Luther. De godsdienstvrijheid in Europa was daar een gevolg van (Augsburg 1530).
Moe en uitgeput doet Keizer Karel afstand van zijn troon op 25 oktober 1555.


Hier uittreksels uit zijn rede in Brussel naar aanleiding van zijn troonsafstand:

 

Originele tekst Vertaling

Vor vierzig Jahren, am selben Ort, am Vorabend des Dreikönigstages, hat mich der Kaiser, mein Großvater, für volljährig erklärt. Dann wurde ich König von Spanien, dann selbst Kaiser Ich habe die Kaiserkrone gesucht, nicht um über noch mehr Reiche zu gebieten, sondern um für das Wohl Deutschlands und der anderen Reiche zu sorgen, der gesamten Christenheit Frieden und Eintracht zu erhalten und zu schaffen und ihre Kräfte gegen die Türken zu wenden. Ich habe darum viel beschwerliche Reisen machen, viele beschwerliche Kriege führen müssen aber niemals mutwillig, sondern stets sehr gegen meinen Willen als Angegriffener

Voor veertig jaar heeft de keizer, mijn grootvader, me op deze plaats op de vooravond van Driekoningen voor meerderjarig verklaard. Dan werd ik koning van Spanje, dan zelfs keizer Ik heb de keizerskroon nagestreefd, niet om over nog meer rijken te heersen, maar om voor het welzijn van Duitsland en de andere rijken te zorgen, om voor de vrede en de eenheid van het hele christendom te zorgen en om krachten tegen de Turken aan te wenden. Daarvoor heb ik vele vermoeiende reizen ondernomen en vele zware oorlogen moeten voeren... maar nooit moedwillig, echter steeds tegen mijn wil als aangevallene...
Große Hoffnung hatte ich nur wenige haben sich erfüllt, und nur wenige bleiben mir: und um den Preis welcher Mühen! Das hat mich schließlich müde und krank gemacht. Ihr wißt alle, wie sehr Ich habe alle Wirrnisse nach Menschenmöglichkeit bis heute ertragen, damit niemand sagen könnte, ich sei fahnenflüchtig geworden. Aber jetzt wäre es unverantwortlich, die Niederlegung noch länger hinauszuzögern. Glaubt nicht, daß ich mich irgend Mühen und Gefahren entziehen will: Meine Kräfte reichen einfach nicht mehr hin. Vertraut meinem Sohn, wie er euch vertraut, seid einig, übt stets Gerechtigkeit und lasset den Unglauben nicht in eure Reihen. Ik koesterde grote hoop slechts weinig is vervuld, en slechts een beetje heb ik bereikt: en om welke prijs der moeheid! Uiteindelijk heeft dit alles me moe en ziek gemaakt. U weet alle, hoezeer... ik heb alle moeilijkheden naar mensenkracht tot op vandaag verdragen, opdat niemand zou kunnen zeggen dat ik vaandelvlucht pleeg. Maar nu zou het onverantwoordelijk zijn, de troonsafstand nog langer uit te stellen. Denkt niet, dat ik op een of andere wijze de moeite en de gevaren wil ontwijken: ik heb de kracht niet meer. Vertrouwt mijn zoon, zoals hij jullie vertrouwt, weest één, pleegt steeds gerechtigheid en laat nooit een ongelovige in jullie rijen.
Was mich betrifft: ich weiß, daß ich viele Fehler begangen habe, große Fehler, erst wegen meiner Jugend, dann wegen des menschlichen Irrens und wegen meiner Leidenschaften, und schließlich aus Müdigkeit. Aber bewußt habe ich niemandem Unrecht getan, wer es auch sei. Sollte dennoch Unrecht entstanden sein, geschah es ohne mein Wissen und nur aus Unvermögen: ich bedaure es öffentlich und bitte jeden, den ich gekränkt haben könnte, um sein Verzeihen. Wat mij betreft: ik weet, dat ik vele fouten begaan heb, grote fouten, niet in het minst wegens mijn jeugd, dan wegens menselijk dwalen en wegens mijn passies, en uiteindelijk door mijn vermoeidheid. Maar niemand heb ik bewust onrecht aangedaan, wie ook. Indien er dan toch nog onrecht was, gebeurde het buiten mijn weten en enkel door onvermogen: ik betreur dit openbaar en smeek eenieder, die ik gekrenkt zou hebben, om vergiffenis.

 

keizer Karel V
keizer Karel V keizer van het Helige Roomse Rijk

Na troonsafstand vertrok Karel V naar Spanje en trad er in een klooster te Yuste, in de provincie Extremadura. In 1558 overleed hij daar. In Yuste is een museum ingericht over keizer Karel V en zijn verblijf in het klooster. Tevens is er een Europees centrum opgericht dat de Karel-V-prijs voor Europese Integratie uitreikt. Onder anderen ontvingen de Fransman Jacques Delors en de Belgische premier Wilfried Martens er deze Europese waardering.