contact | Gastenboek | impressum | sitemap

Vorming

Geschiedenis Godsdiensten Onderwijs *   Duitse taal Duits zonder voorkennis Duits met voorkennis tekstvertalingen

Recente berichten

taaltip

duits zonder voorkennis duits met voorkennis
   

Taalhulp

 

Taalhulp

 

Taalhulp zonder voorkennis: Er wordt vanuit gegaan, dat u in een redelijke termijn dermate Duits wil spreken en lezen/schrijven, dat u zich verstaanbaar kan maken en dat u een Duitstalige kan verstaan. Deze taalhulp veronderstelt, dat u nog geen notie heeft van het Duits en al evenmin nog enige kennis heeft van spraakkunsttermen uit langvervlogen tijden op de schoolbanken. Spraakkunst? Een taal leren zonder kennis van elementaire spraakkunst is gewoonweg onmogelijk, zeker in het Duits waar de uitgang van een woord totaal kan veranderen afhankelijk van het nut van dat woord in de gesproken of geschreven zin. Daarom zal van bij het begin telkens een gebruikte term uit de spraakkunst zo eenvoudig mogelijk verklaard worden in een afzonderlijk venstertje, dat u bij elke stap zal begeleiden.

 

 

Taalhulp met voorkennis: Bezit u een eenvoudige bagage aan vocabulair... Weet u in welke naamval algemeen een onderwerp of een lijdend voorwerp wordt weergegeven... Weet u welke naamval te gebruiken is bij de elementaire voorzetsels... Kan u eenvoudige werkwoorden vervoegen in de meest gebruikelijke tijden en wijzen... Kan u eenvoudige zinnen in het Duits vormen... Bent u bereid afstand te doen van de Nederlandstalige uitdrukkingswijzen en denkpatronen... Neemt u afstand van het algemeen excuus "De Duitsers passen zelf hun naamvallen niet juist toe"... Wil u de finesses van het gebruik der naamvallen leren kennen... Bent u bereid intens te schaven aan de uitspraak van het Duits... Bent u bezorgd om het Duits correct te spellen... Dan kan de hier aangeboden taalhulp voor u zeer waardevol worden.