contact | Gastenboek | impressum | sitemap

Vorming

Geschiedenis Godsdiensten *   Onderwijs Duitse taal tekstvertalingen

ad valvas

PISA onderwijs algemeen

Recente berichten

taaltip

duits zonder voorkennis duits met voorkennis
   

Onderwijs Mecklenburg-Vorpommern

 

vlag

In de deelstaten wordt het lager onderwijs algemeen georganiseerd vanaf het zesde levensjaar der scholieren tot aan het 10de levensjaar. Dit beslaat de eerste vier jaren van de cyclus lager-secundaironderwijs. Vanaf het vijfde jaar uit deze cyclus kiezen de scholieren tussen (in het algemeen) het Gymnasium (algemeen secundair), de Realschule (technisch secundair) en de Hauptschule (beroepssecundair). De keuze ervan wordt bepaald door het vrij dwingend advies uit de Grundschule (lagere school) en de mening van de ouders en het kind. Veelal speelt de sociale toestand een rol in de keuze ongeacht de behaalde resultaten op het einde van het vierde schooljaar, wat bekritiseerd wordt. In sommige deelstaten bestaat een overgangsschool tussen lager en hoger secundair (twee of vier jaren ) in de vorm van een Mittelschule of Gesamtschule. Het onderwijs in het lager en secundair is halfdaags, hoewel hier en daar overgegaan wordt tot voldagsonderwijs. Het net van private scholen is vrij beperkt in Duitsland, hoewel ook hierin verandering te bespeuren valt, vooral door de gematigde kwaliteit van het onderwijs in hoofdzakelijk de Hauptschulen. De kwaliteit in de Gymnasia en Realschulen is algemeen hoog. Het hoger onderwijs bereikt een zeer hoge standaard in Duitsland.

 

algemeen

 

Lager en secundair

 

Adressen scholen en hogescholen

 

Onderwijsaspecten