contact | Gastenboek | impressum | sitemap

staat

staatsorganisatie bondsregering bundestag en bundesrat politieke partijen bestuur deelstaten landkreise Lijst dorpen en steden wetten immigratie *   Voorwaarden Voordelen Nadelen Formaliteiten Inburgering

verkiezingen

Recente berichten

taaltip

duits zonder voorkennis duits met voorkennis
   

Voorwaarden tot immigratie

 

 

Hieronder wordt alleen het immigratierecht voor EU-burgers weergegeven. Voor niet-EU-burgers gelden moeilijkere voorwaarden. Immigratie voor EU-burgers is geregeld door het Freizügigkeitsgesetz, dat in voege is getreden in augustus 2004.

EU-burgerschap

Men heeft automatisch het EU-burgerschap indien men het staatsburgerschap heeft van een land uit de EU. Dit EU-burgerschap geeft volgende rechten:

Voorwaarde inzake inkomsten

Een immigrant met EU-burgerschap moet kunnen instaan voor zijn eigen levensonderhoud, indien hij of zij zich in Duitsland wil vestigen. Dit betekent dat u het recht tot immigratie in Duitsland heeft indien u:

Indien u gedurende de eerste vijf jaren van verblijf als immigrant en als EU-burger in Duitsland uw bestaansmiddelen verliest, verliest u het verblijfrecht en wordt u binnen de maand na de vaststelling uitgewezen. Maar... U behoudt in de eerste vijf jaren het verblijfrecht indien u een voorbijgaande vermindering van inkomen heeft ten gevolge van ziekte of ongeval, ten gevolge van onvrijwillige werkloosheid na een jaar beroepsactiviteit, ten gevolge van onvrijwillige stopzetting van beroepsactivitiet als zelfstandige na meer dan een jaar activiteit, of ten gevolge van een opleiding in samenhang met de vooraf uitgeoefende beroepsactiviteit. Indien u als werknemer werkloos wordt na minder dan een jaar activiteit en verblijf in Duitsland, heeft u nog slechts zes maanden verblijfrecht.

Voorwaarde inzake mede immigrerende familieleden

Echtgenoot of echtgenote, en alle familieleden in rechtstreekse dalende lijn met een leeftijd beneden de 21 jaar (kinderen, kleinkinderen..) mogen automatisch mee immigreren. Indien dezen een niet-EU-burgerschap hebben gelden bijzondere regels. Andere familieleden in rechtstreeks dalende lijn en alle familieleden in rechtstreeks stijgende lijn (ouders, grootouders) mogen automatisch mee immigreren indien de kandidaat immigrant in hun levensonderhoud voorziet. Indien dezen een niet-EU-burgerschap hebben gelden bijzondere regels. Familieleden van studenten mogen alleen mee immigreren, indien het gaat om echtgenoot/echtgenote, levenspartner of kinderen en indien de student in hun levensonderhoud voorziet. Bijzonder detail van het Freizügigkeitsgesetz: Indien u geen student bent en samenwoont met een levenspartner (geen huwelijk), dan is de mede immigratie van die levenspartner niet geregeld. In de praktijk echter zorgt dit meestal voor geen problemen.

Bijkomende voorwaarden

Een immigrant in Duitsland mag geen gevaar zijn voor de openbare orde (geen strafblad), geen gevaar zijn voor de openbare gezondheid (geen overdraagbare ziekte) en geen gevaar zijn voor de openbare veiligheid (geen lid zijn van een terroristische organisatie). U kan steeds informatie bekomen bij de Duitse gemeente of bij het bestuur van de Landkreis waarin men woont, over de toelaatbaarheid van een 'licht' strafblad. Indien een immigrant of zijn mede geïmmigreerd familielid niet meer aan deze voorwaarden voldoet, verliest hij het verblijfrecht en wordt binnen de maand van vaststelling uitgewezen. Deze uitwijzing kan onmiddellijk gebeuren bij hoogdringdheid. Indien de immigrant om deze redenen uitgewezen is, kan hij nooit meer immigreren in Duitsland.

Onbeperkt verblijfrecht

Na vijf jaren onafgebroken verblijfsrecht heeft de immigrant en zijn mede geïmmigreerde familie het verblijfsrecht voor altijd.

"Onafgebroken" geldt als volgt:

Werknemers en zelfstandigen kunnen reeds eerder dan de gestelde vijf jaren een levenslang verblijfrecht krijgen indien:

Het Freizügigkeitsgesetz regelt de modaliteiten voor mede geïmmigreerde familieleden die geen EU-burgerschap hebben. Tevens regelt dit Gesetz het verblijf van familieleden na overlijden van de immigrant.

 

Bij alle problemen: raadpleeg de Belgische of Nederlandse ambassade (of consulaten).