contact | Gastenboek | impressum | sitemap

staat

staatsorganisatie bondsregering bundestag en bundesrat politieke partijen bestuur deelstaten landkreise Lijst dorpen en steden wetten immigratie Voorwaarden Voordelen Nadelen *   Formaliteiten Inburgering

verkiezingen

Recente berichten

taaltip

duits zonder voorkennis duits met voorkennis
   

Formaliteiten bij immigratie

 

 

Formaliteiten bij vertrek uit België of Nederland

Voor informatie over uw auto: zie hieronder.

 

Formaliteiten bij aankomst in Duitsland

Aanmelding

Elk buitenlander mag drie maanden vrij in Duitsland wonen. Na deze periode heeft u een verblijfsvergunning nodig, zie voorwaarden ter immigratie. Aanmelden kan u echter best onmiddellijk na aankomst in het land bij de "Meldestelle" van het gemeentehuis.

Nodige documenten

Auto

Raadpleeg een verzekeringsagent in Duitsland indien u onder het Duitse belastingssysteem voor auto's wil vallen. De Duitse autobelasting kan aanzienlijk gunstiger zijn dan een Belgische of Nederlandse. Indien u kiest voor een Duitse regeling, zal de Duitse autoverzekeraar u alle informatie bezorgen om een Duitse nummerplaat te bekomen. Hij of zij zal u helpen om alle documenten in orde te brengen (aangifte op de centrale voor Duits verkeer in Flensburg, aangifte bij de TüV (technische controle), aangifte voor nummerplaat). De oude Belgische of Nederlandse nummerplaten (zowel voor- als achterplaat, hoewel de Belgische voorplaat geen fiscale waarde heeft) geeft u af aan de dienst voor Duitse nummerplaten in de hoofdstad van de Landkreis waarin u woont. Deze dienst stuurt de oude nummerplaten naar het land van oorsprong, Vanaf dat moment betaalt u Duitse autobelasting en zal de Belgische of Nederlandse dienst voor autobelastingen het resterend bedrag van het betreffend belastingsjaar terugbetalen.

Duitse autonummerplaten
KFZ_Steuer (autobelasting)
KFZ_Versicherung (vergelijking autoverzekering)

Stemrecht

In Duitsland bestaat geen stemplicht, wel stemrecht. Als EU-burger heeft u recht te stemmen bij gemeente- en Landkreisverkiezingen, alsook bij Europese verkiezingen (indien u afstand doet van uw Europees stemrecht in België/Nederland - vraag een document daarvoor op de gemeente in Duitsland). Als EU-burger blijft u stemplicht/stemrecht hebben in België/Nederland wat betreft de nationale (federale in België) verkiezingen. U heeft geen stemrecht voor verkiezingen voor de Duitse Bundestag en voor de Landtag van de deelstaat waarin u woont (tenzij u de Duitse nationaliteit bekomen hebt). Evenmin kan u als Belg in het buitenland stemmen voor Belgische gewests- of gemeenschapsverkiezingen (bv.: verkiezingen voor de Vlaamse regering).

Inburgering

Indien u erop staat, kan u na een aantal jaren de Duitse nationaliteit aanvragen. Zie daartoe de voorwaarden ter inburgering

Bij alle problemen: raadpleeg de Belgische of Nederlandse ambassade (of consulaten).