contact | Gastenboek | impressum | sitemap

Recente berichten

taaltip

duits zonder voorkennis duits met voorkennis
   

Gastenboek

Bijdragen

 

Nieuwe bijdrage opstellen

 

Bijdrage 4
29.10.2010 17:43Linus Wassink
Nuttige informatie, waarvoor mijn dank.
Vraagje:
Wanneer wordt het thema economie uitgebouwd?
Bijdrage 3
11.08.2010 22:05freddy huysmans
Beste Sebastian,
het is al een tijdje geleden dat U nog iets van mij gehoord heeft. Hier in de Kempen gaat alles naar wens. Regelmatig bezoek ik jouw webpagina en vooral de taaltips lijken mij interessant. Ik heb een taalprobleempje waarop ik zelf tracht het antwoord te geven. Of het goed of fout is, kan U wel beoordelen.
Onlangs ontving ik een mail die aan meerdere personen gericht was, met als slotzin: "Las mich etwas wissen!"
Nu wordt het werkwoord "lassen" steeds vervoegd met een dubbele "s" of "".
"Laat mij iets weten!" kan beschouwd worden als: "Laat aan mij iets weten!"
Dus "mich" wordt "mir". Aangezien de zin eindigt met een uitroepteken, is het een gebiedende wijs zin. In het Duits:"Lat ihr mir etwas wissen!"
Moest de zin maar naar n persoon gericht zijn,en niet in de gebiedende wijs,wordt de zin al naargelang de hoffelijkheid:"Lt du mir etwas wissen?" of "Lassen Sie mir etwas wissen?"
Mag nu ook het woordje "mir" in de zin weggelaten worden, of liever niet?
Een schijnbaar eenvoudig zinnetje, maar toch met verschillende mogelijkheden.
Is mijn redenering juist, of toch niet gans korrekt?
Mit freunlichen Gren,
Freddy

Antwoord:

1. 'ss' of ''.
Na een kort uitgesproken klinker steeds 'ss', na een lang uitgesproken klinker steeds ''. Dus: 'Lass mich etwas wissen!', 'Da lie er mich etwas wissen', 'Sie wei es noch nicht'.

2. 'Jemanden etwas lassen' met een infinitief, of 'jemandem etwas lassen' met een infinitief.
De keuze tussen een accusatief en een datief wordt bepaald door het lijdend of het meewerkend voorwerp. Stel u bij de zin 'Da lie er mich etwas wissen' volgende vragen: Wie laat iets toe? 'Er' is aldus het onderwerp. Wat laat hij toe? 'Wat ' is het lijdend voorwerp, namelijk dat ik iets te weten kom, vandaar de accusatief. Hetzelfde geldt voor 'Lass mich denken!', 'Lass mich reden!'. In de gebiedende wijs voor 'laat mij iets weten' wordt het dan ook 'Lass mich etwas wissen!' ( 'Lassen Sie mich etwas wissen!' of 'Lasst mich etwas wissen!').
Nemen we nu volgende zin: 'Ich lasse mir mitteilen, dass..'. Wie laat iets toe? 'Ich' is aldus het onderwerp. Wat laat ik toe? 'Wat is het lijdend voorwerp, namelijk dat iemand anders iets meedeelt. Aan wie wordt iets medegedeeld? 'Mir' is aldus het meewerkend voorwerp, een datief. Mischien wordt het duidelijker met de zinnen 'Lass mich mitteilen, dass...' (laat mij de gelegenheid mee te delen dat...) 'Lass mir mitteilen, dass...' (Laat door een ander aan mij meedelen dat...) en 'Lass ihn mir mitteilen, dass...' (Daarbij vraag ik aan iemand dat een derde mij iets meedeelt). De uitspraak 'Lass mir etwas wissen!' betekent dan ook 'Laat iemand anders mij iets weten', terwijl u bedoelde 'Lass mich etwas wissen!' (zorg er zelf voor, dat ik iets te weten kom).
Bijdrage 2
22.07.2010 22:04Greta
Merkwaardige site, rijk aan informatie.
Groeten uit Brugge.
Bijdrage 1
28.06.2010 12:31Sebastian Hope
Het gastenboek is vanaf 28 juni 2010 ter beschikking. Opmerkingen, aanmerkingen, bedenkingen enzovoort zijn welkom.

Onwelvoeglijke taal wordt niet aanvaard. Het overbrengen van code uit welke programmeertaal ook wordt automatisch geblokkeerd.
Bescherming tegen spam wordt bereikt door het overnemen van tekens uit een beeld. Vandaar wordt u bij een nieuwe bijdrage gevraagd om deze bescherming tegen spam te benutten.

Veel succes met het gastenboek als communicatiemiddel...
Vanwege Sebastian Hope, Webmaster Duitslandportaal.

 

Pagina's met bijdragen:
 1