contact | Gastenboek | impressum | sitemap

 

Milieuzones (Umweltzonen)

 

Vanaf 1 januari 2008 gelden in een aantal Duitse steden de "Umweltzonen". Dit zijn zones die bescherming krijgen wegens gevaar voor teveel fijnstof. Auto's, bussen en vrachtwagens mogen afhankelijk van hun fijnstofuitstoot in bepaalde zones niet meer in. In elke betrokken stad zullen vier zones gelden: een groene, een gele, een rode en een niet-milieuzone. Hoe weet u, of u in een bepaalde zone binnen mag? Die vraag is slechts door een autoinspectie te beantwoorden. Dat hangt immers van een aantal factoren af, waarover dadelijk meer.

 

Vrije zone (Zone 1)

Waar geen rechthoekig milieuzonebord voorkomt, is alle vervoer toegelaten.

 

Rode zone (Zone 2)

Umweltzone

Waar bij het milieuverkeersbord een onderbord voorkomt met rode, gele en groene cirkels, mogen alle voertuigen rijden, behalve zij die geen "Umweltplakette" kunnen krijgen. Toegelaten zijn hier meestal (niet altijd: zie lager) voertuigen die een fijnstofuitstoot hebben behorend tot de klasse "Euro 2", "Euro 3" en hoger. Voertuigen die vanaf 1996 in het verkeer toegelaten zijn, behoren meestal tot deze categorie.

Zekerheid heeft u slechts nadat de Duitse autoinspectie de uitlaat van uw auto, bus of vrachtwagen gecontroleerd heeft. Buitenlanders zijn eveneens verplicht dergelijke "Umweltplakette" aan de voorruit te hebben. Zij kunnen daartoe terecht bij elke garage voor hun automerk op Duits grondgebied, alsook bij de eigenlijke Duitse autoinspectie TÜV. Aan de grens is geen mogelijkheid om deze "Umweltplakette" te bekomen. Zie iets lager voor garages en TÜV's in de grensomgeving van België en Nederland, alsook voor mogelijke aanschaf in het buitenland.

Auto's, bussen en vrachtwagens die geen passende "Umweltplakette" aan de voorruit hebben, worden in de verboden zone beboet met 40 Euro.

 

Gele zone (Zone 3)

Umweltzone

Waar bij het milieuverkeersbord een onderbord voorkomt met gele en groene cirkels, mogen alle voertuigen rijden, behalve zij die geen of een rode "Umweltplakette" hebben gekregen. Toegelaten zijn hier meestal (niet altijd: zie lager) voertuigen die een fijnstofuitstoot hebben behorend tot de norm "Euro 3", "Euro 4" en hoger, alsook voertuigen met norm "Euro 2" voorzien van een katalysator. Voertuigen die vanaf 2000 in het verkeer toegelaten zijn, behoren meestal tot deze categorie.

Zekerheid heeft u slechts nadat de Duitse autoinspectie de uitlaat van uw auto, bus of vrachtwagen gecontroleerd heeft. Buitenlanders zijn eveneens verplicht dergelijke "Umweltplakette" aan de voorruit te hebben. Zij kunnen daartoe terecht bij elke garage voor hun automerk op Duits grondgebied, alsook bij de eigenlijke Duitse autoinspectie TÜV. Aan de grens is geen mogelijkheid om deze "Umweltplakette" te bekomen. Zie iets lager voor garages en TÜV's in de grensomgeving van België en Nederland, alsook voor mogelijke aanschaf in het buitenland.

Auto's, bussen en vrachtwagens die geen passende "Umweltplakette" aan de voorruit hebben, worden in de verboden zone beboet met 40 Euro.

 

Groene zone (Zone 4)

Umweltzone

Waar bij het milieuverkeersbord een onderbord voorkomt met enkel de groene cirkel, mogen alleen voertuigen rijden die een groene "Umweltplakette" kunnen krijgen. Toegelaten zijn hier meestal (niet altijd: zie lager) voertuigen die een fijnstofuitstoot hebben behorend tot de norm "Euro 4" en hoger. Voertuigen die vanaf 2005 in het verkeer toegelaten zijn, behoren meestal tot deze categorie.

Zekerheid heeft u slechts nadat de Duitse autoinspectie de uitlaat van uw auto, bus of vrachtwagen gecontroleerd heeft. Buitenlanders zijn eveneens verplicht dergelijke "Umweltplakette" aan de voorruit te hebben. Zij kunnen daartoe terecht bij elke garage voor hun automerk op Duits grondgebied, alsook bij de eigenlijke Duitse autoinspectie TÜV. Aan de grens is geen mogelijkheid om deze "Umweltplakette" te bekomen. Zie iets lager voor garages en TÜV's in de grensomgeving van België en Nederland, alsook voor mogelijke aanschaf in het buitenland.

Auto's, bussen en vrachtwagens die geen passende "Umweltplakette" aan de voorruit hebben, worden in de verboden zone beboet met 40 Euro.

 

 

Waar komen deze zones voor?

Reeds een aantal Duitse steden hebben de milieuzones ingericht. Dit zijn o.a. Berlijn, Hannover, Keulen, München en vele steden in de ruime omgeving van Stuttgart. In de loop van 2008-2009-2010 zullen vele centra in het Ruhrgebiet en ook elders volgen. Het moment van invoering van de "Umweltzone" in elke in aanmerking komende stad hangt af van lokale beslissingen.

Op de autosnelwegen komen normalerwijze nooit "Umweltzone" voor.

 

Vrijstelling van de milieuzoneregeling

 

Waar een "Umweltplakette" aanvragen

Umweltzone

In de "Umweltplakette" aan de voorruit van een voertuig is een ruimte voorzien, waarin de nummerplaat van het voertuig genoteerd wordt.

Buitenlanders kunnen de "Umweltplakette" niet aankopen in het buitenland of aan de Duitse grens, tenzij (misschien) bij vestigingen van de Duitse auto-inspectie in het buitenland (zie adressen hieronder) of misschien bij merkengarages in het buitenland. U kan de plakette aanschaffen bij de Duitse autoinspectie TÜV en in talloze garages in Duitsland.

Pas wel op voor bedrog: Er zijn een aantal websites en mogelijk zullen er plaatsen zijn buiten Duitsland waar men dergelijke Duitse "Umweltplaketten" zou pogen aan te bieden. Vertrouw deze plaatsen in geen geval blindelings, tenzij het gaat om officiële merkengarages in België of Nederland die deze service zouden aanbieden. Alleen een erkende Duitse auto-inspecteur kan met garantie een plakette toekennen. Vaak kan u de misleiding herkennen aan de prijs die gevraagd wordt. Een plakette kost in Duitsland slechts 5 Euro.

Indien een buitenlandse (zo gezegde) dienst Duitse "Umweltplaketten" aanbiedt, bijvoorbeeld over internet, dan kan u dergelijke plakette gebruiken, maar verschiet niet dat u een fikse boete krijgt, indien bij controle in een milieuzone blijkt dat uw wagen helemaal niet kan overeenkomen met de toegelaten wagens in die zone.

Gewoon ervan uitgaan dat u een wagen heeft met norm "Euro 2" of hoger, is onvoldoende. De Duitse wet baseert het uitreiken van de plaketten op basis van de "Schlüsselnummern", een codenummer dat elke Duitse wagen krijgt op zijn toelatingsdocument tot het Duitse verkeer. Dergelijk "Schlüsselnummern" komen niet steeds overeen met een bepaalde Euro-norm. Voor buitenlandse wagens beschikt de Duitse autoinspectie over vergelijkende tabellen om een plakette toe te kennen.

ADAC, de Duitse hulpdienst voor touring, biedt betrouwbare informatie rondom:

De volledige regeling van "Umweltplaketten"

 

Nuttige adressen

TÜV in de noordelijke helft van Duitsland

Dekra in Nederland: Oostwijk 15, 5406 XT UDEN, Nederland, tel. +31 413 27 75 20

TÜV NORD Nederland: Schorsweg 4, 8171 ME Vaassen, Nederland, tel. +31 900 5437888

Geen TÜV NORD in België die plaketten aanbiedt.

Adressen van Autohandelaars in het grensgebied met België en Nederland: